عنوان صفحه

America

 حوزه کشورهای اروپا و آمریکا

 

  حوزه کشورهای اروپا و آمریکا یکی از سه حوزه زیرمجموعه اموربین الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که در راستای تحقق اهداف و ماموریت های تدوین شده این امور جهت توسعه همکاری­ های بین ­المللی صنعت پتروشیمی ایران با کشورهای این حوزه فعالیت می­ نماید.

کشورهای صاحب صنعت پتروشیمی و تکنولوژی اروپا مانند آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و هلند به دلیل نیاز به تامین انرژی به منابع نفت و گاز و محصولات پتروشیمی وابسته بوده و لذا همواره بازار مهمی برای صادرات محصولات کشورمان محسوب می گردد . شرکت های به نام چند ملیتی مانند لینده، بازل، اسنام پروجتی، تکنی مونت، زیمنس، ایر لیکوئید و هالدور تاپسو در تامین تجهیزات، دانش فنی، لیسانس و  سرمایه ­گذاری مورد نیاز طرح های صنعت پتروشیمی کشورمان  و همچنین تکمیل و تقویت زنجیره تامین و انجام همکاری­ های پژوهشی نقش به سزایی داشته­ اند.

با توجه به مزیت نسبی کشور و وجود منابع ارزشمند و ظرفیت های رو به رشد صنعت پتروشیمی ایران، ایجاد ارتباط و همکاری هوشنمد دو جانبه و هدفمند با شرکتهای صاحب نام اروپایی در زمینه­ های مشارکت و تامین مالی، استفاده از خدمات فنی و مهندسی و نیز تامین لیسانس و دانش فنی لازم و ضروری است که باعث شکل گیری بستر لازم برای شکوفایی و رونق هر چه بیشتر صنعت پتروشیمی که از منابع اصلی ارز آوری کشور است، خواهد شد.