عنوان صفحه

درباره ما

Abbaszadeh 88620097(021)

حسین علیمراد

رئیس کل امور بین الملل

توسعه روابط بین الملل

درباره توسعه روابط بین الملل

از آنجا که علاوه بر دیگر عوامل تاثیر گذار در رشد و توسعه صنعت پتروشیمی، این صنعت نیازمند ارتباط موثر و تخصصی گسترده و هماهنگ با شرکت­های صاحب نام و مطرح بین­ المللی در عرصه صنایع مرتبط نفت، گاز و پتروشیمی میباشد، در این راستا و با هدف توسعه هر چه بیشتر ارتباطات موثر و پایدار بین المللی صنعت پتروشیمی کشورمان، امور بین الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی زیرنظر مستقیم مدیرعامل و معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی سازماندهی گردیده است.

اطلاعات بیشتر