عنوان صفحه

تحلیل سیاسی - اقتصادی کشورها

  •  حوزه آسیا، اقیانوسیه، CISو کشورهای همسایه :

کشورهای کره جنوبی، آذربایجان

  • حوزه آمریکا و اروپا:

 کشورهای فرانسه، برزیل 

  • تحول انرژی و نقش هیدروژن در صنعت پتروشیمی کشورهای حوزه خلیج فارس

جزئیات بیشتر

 

تحریم های بین المللی

 

معرفی کتاب

ﺗﺪﻭﻳﻦ: ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، بهار 1400